ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Τεχνική εμπειρία που μένει.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Συγκόλληση είναι η ένωση δύο μερών μέσω ενός στρώματος κόλλας. Η κόλλα σκληραίνει καθώς στεγνώνει ή μέσω μιας χημικής αντίδρασης και έτσι συγκρατεί τα κολλημένα μέρη. Δύο παράγοντες επηρεάζουν τη δύναμη της συγκόλλησης:

ΠΡΟΣΦΥΣΗ (ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ)

Η σωστή πρόσφυση επιτυγχάνεται όταν υπάρχει στενή επαφή μεταξύ της επιφάνειας του αντικειμένου που θα συγκολληθεί και της κόλλας. Αυτό καθίσταται δυνατό μόνο όταν δεν υπάρχουν ξένα σωματίδια στο κενό. Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από λίπη και σκόνη. Η πρόσφυση βελτιώνεται εάν λειάνετε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο, καθώς έτσι απομακρύνονται τα ξένα σώματα από το αντικείμενο και αυξάνεται η έκταση της επιφάνειας.

ADHESION (INTERFACE ADHESION)

ΣΥΝΟΧΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ)

Η συνοχή αναφέρεται στο πώς συγκρατούνται τα κολλημένα μέρη (μόρια).

Όσο μεγαλύτερη η συνοχή τόσο μεγαλύτερη η σταθερότητα της κόλλας.

Κατά τη συγκόλληση, η μέγιστη συνοχή επιτυγχάνεται όταν η κόλλα δεν εφαρμόζεται σε παχύ στρώμα.

Cohesion (inner stability)
Μεταφορά στην αρχή

Η ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΒΗΜΑ 1

Καθαρίστε τυχόν σκόνη, σκουριά, υπολείμματα βαφής και άλλα ξένα σώματα από την επιφάνεια.

ΒΗΜΑ 2

Λειάνετε την επιφάνεια τρίβοντάς την με γυαλόχαρτο.

ΒΗΜΑ 3

Αφαιρέστε σχολαστικά τυχόν λίπη από τις επιφάνειες που θα συγκολληθούν. Κατάλληλα για αυτή τη χρήση είναι το ασετόν, το οινόπνευμα ή το διαλυτικό κυτταρίνης.

ΒΗΜΑ 4

Αφήστε τις επιφάνειες που θα συγκολληθούν να στεγνώσουν.

ΒΗΜΑ 5

Μην αγγίζετε τις προετοιμασμένες επιφάνειες για να αποφύγετε να τους μεταφέρετε έλαια από το δέρμα σας.

ΒΗΜΑ 6

Εφαρμόστε ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα κόλλας (προσέξτε τον χρόνο εξάτμισης σε περίπτωση κόλλας επαφής).

ΒΗΜΑ 7

Διατηρήστε τις επιφάνειες στις οποίες μόλις εφαρμόσατε κόλλα απαλλαγμένες από σκόνη και ρύπους.

ΒΗΜΑ 8

Διακόψτε τις εργασίες τριψίματος μέχρι να συγκολληθούν τα δύο μέρη.

Μεταφορά στην αρχή

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Προσαρμογή των επιφανειών που θα κολληθούν βάσει σχήματος και μεγέθους

Ανάμεσα σε άλλους παράγοντες, ο τύπος του φορτίου είναι καθοριστικός όσον αφορά την πρόσφυση. Με τη χρήση απλών μεθόδων, οι αδύναμες ενώσεις κόλλας μπορούν να ενισχυθούν και να γίνουν πιο σταθερές. Κρατήστε τα μέρη που θα συγκολληθούν και σπρώξτε τα προς την κατεύθυνση στην οποία θα κατευθύνεται και το φορτίο σε επόμενο χρόνο. Έτσι θα καταλάβετε ποιες δυνάμεις ενεργούν και σε ποιες κατευθύνσεις και θα μπορέσετε να καθορίσετε τον τύπο του φορτίου.

BUTT JOINT

ΜΕΤΩΠΙΑΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σε περίπτωση μικρού φορτίου/τάσης εφελκυσμού, επιλέξτε τη μετωπιαία σύνδεση.

SCARFING

ΛΟΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σε περίπτωση μεγαλύτερων φορτίων, αυξήστε το μέγεθος
των επιφανειών που θα συγκολληθούν συνδέοντάς τις λοξά.

SCARFING

ΛΟΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σε περίπτωση μεγαλύτερων φορτίων, αυξήστε το μέγεθος των επιφανειών που θα συγκολληθούν συνδέοντάς τις λοξά.

SINGLE STRAP JOINT

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΟΝΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Σε περίπτωση μεγαλύτερων φορτίων, αυξήστε το μέγεθος των επιφανειών που θα συγκολληθούν συνδέοντάς τις με μονή επικάλυψη.

DOUBLE STRAP JOINT

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Σε περίπτωση μεγαλύτερων φορτίων, αυξήστε το μέγεθος των επιφανειών που θα συγκολληθούν συνδέοντάς τις με διπλή επικάλυψη.

GAP LOADING

ΦΟΡΤΙΟ ΔΙΑΚΕΝΟΥ

Σε αυτή την περίπτωση ένα άνισο φορτίο εφαρμόζεται σε ολόκληρη της επιφάνεια συγκόλλησης (κάθετα στην επιφάνεια συγκόλλησης) Ενισχύστε όπως με το φορτίο εφελκυσμού ή τοποθετήστε ένα δακτύλιο συγκράτησης γύρω από αυτό.

PEEL LOADING

ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ

Εύκαμπτα υλικά μπορούν να  ξετυλιχτούν ως αποτέλεσμα δυνάμεων αποφλοίωσης. Οι επιφάνειες συγκόλλησης μπορούν να ενισχυθούν έτσι ώστε να εξουδετερωθεί το φορτίο αποφλοίωσης μέσω:

PEEL LOADING

a)

Εφαρμογής κόλλας σε μια ενισχυμένη λωρίδα υλικού.

PEEL LOADING

b)

Τοποθετώντας το εύκαμπτο τμήμα γύρω από το άκρο του πιο άκαμπτου τμήματος.

PEEL LOADING

c)

Στρογγυλοποιώντας στις επικίνδυνες ακμές.

Μεταφορά στην αρχή