Πολιτική Απορρήτου

Ημερομηνία ισχύος 24 Μαΐου 2018

UHU-BISON Hellas Μιχαλακοπούλου 91, Τ.Κ. 11528 Αθήνα, Ελλάδα ("Εταιρεία" ή "Εμείς"), ενεργώντας υπό την ιδιότητα του αυτόνομου υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων αυτής και της θυγατρικής του ομίλου επιχειρήσεων, γνωστού ως Bolton Group ), θέλει να σας ενημερώσει για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε τα προσωπικά δεδομένα από εσάς και για εσάς μέσω αυτής της ιστοσελίδας [-] ("Ιστοσελίδα") και των συνδεδεμένων υπηρεσιών της ("Υπηρεσίες"), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τους κανονισμούς και με ιδιαίτερη αναφορά στον: (i) [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ]. ii) Κανονισμό (ΕΕ) 679 της 27ης Απριλίου 2016 (ο αποκαλούμενος Γενικός Κωδικός Προστασίας Δεδομένων ή "GDPR"), που ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018. και iii) οποιαδήποτε άλλη πράξη, εντολή, κανονιστική ρύθμιση ή διάταξη των αρμοδίων εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών προστασίας δεδομένων - στο εξής "εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων".

Σημειώστε ότι οι Υπηρεσίες μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς επιβράβευσης, λαχειοφόρους διαγωνισμούς ή άλλες πρωτοβουλίες που διοργανώνει η Εταιρεία και κατά περίπτωση και σε συνεργασία με τον Όμιλο.

1. Τι και ποιον καλύπτει η παρούσα πολιτική προστασίας;

Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (δηλ. οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο γνωστό ως υποκείμενο των δεδομένων) που συλλέγουμε από εσάς και για εσάς μέσω της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών που υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου και η Πολιτική Cookies ισχύει για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι ή χωρίς να έχουν εγγραφεί σε συγκεκριμένη υπηρεσία.

2. Τι είδος προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε για εσάς ;

Η Εταιρεία συλλέγει (1) δεδομένα που έχετε μοιραστεί από κοινού με την Εταιρεία, (2) δεδομένα δραστηριότητας που συλλέγονται κατά την πρόσβαση και αλληλεπίδραση με την Ιστοσελίδα ή την Υπηρεσία και (3) πρόσθετες πληροφορίες. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία συλλέγει τα ακόλουθα στοιχεία από και για εσάς:

1. Στοιχεία εγγραφής: συλλέγονται μέσω της φόρμας εγγραφής μας.

2. Δεδομένα που έχετε μοιραστεί ανεπιφύλακτα με την Εταιρεία: υπάρχει περίπτωση έχουμε συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα (όπως επώνυμο, email, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου κ.λπ.) εάν έχετε υποβάλλει αίτημα επικοινωνίας μέσω της φόρμας που σας έχει δοθεί μέσω της ιστοσελίδας, εάν δημιουργήσατε έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα ή εάν θέλετε να επωφεληθείτε από τις Υπηρεσίες που παρέχουμε.

3. Δεδομένα δραστηριότητας: όταν έχετε πρόσβαση και αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επισκέψεις. Για παράδειγμα, για να επιτρέψετε τη σύνδεσή σας με τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες, οι διακομιστές μας λαμβάνουν και καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης σας, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της διεύθυνσης IP, του τύπου του προγράμματος περιήγησης και άλλων πληροφοριών λογισμικού ή υλικού. Εάν έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή στις Υπηρεσίες από κινητή ή άλλη συσκευή, ενδέχεται να συλλέξουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό που έχει αποδοθεί στη συγκεκριμένη συσκευή, δεδομένα γεωγραφικής κατανομής ή άλλες πληροφορίες συναλλαγής για τη συγκεκριμένη συσκευή. Τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως cookies του προγράμματος περιήγησης, pixels, beacons και τεχνολογία Adobe Flash, συμπεριλαμβανομένων των cookies) μπορούν επίσης να συλλεχθούν. Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών, όπως οι σελίδες που έχετε επισκεφθεί, το περιεχόμενο που έχετε δει, τα ερωτήματα που έχετε θέσει σε μηχανές αναζήτησης και τις διαφημίσεις που έχετε δει. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την Πολιτική Cookie.

4. Πληροφορίες από άλλες πηγές. Μπορούμε να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες και εμπορικά διαθέσιμες πηγές.

Όταν οι πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς ή σε σχέση με εσάς δεν σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο άτομο (π.χ. ακατέργαστα, συγκεντρωμένα ή ανώνυμα δεδομένα), άμεσα ή έμμεσα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό ή να τις μοιραστούμε με τρίτους, στο βαθμό που επιτρέπεται από την Εφαρμοστέα Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων.

Δεν συλλέγουμε

Οικονομικές πληροφορίες από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών: σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια μη συνδεδεμένη υπηρεσία πληρωμών για να σας επιτρέψουμε να αγοράσετε ένα προϊόν ή να πραγματοποιήσετε πληρωμές. Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες που παρέχετε θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της ισχύουσας υπηρεσίας πληρωμών και όχι στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: ζητάμε να μην μας στείλετε και να μην αποκαλύψετε πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων (όπως αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικές με τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, υγεία, ποινικό μητρώο ή συνδικαλιστική δράση) μέσω της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών ή με άλλο τρόπο.

Συνδεδεμένες υπηρεσίες. Οι Υπηρεσίες μπορούν επίσης να συνδέονται με ιστότοπους που εκμεταλλεύονται μη συνεργαζόμενες εταιρείες και εμφανίζουν διαφημίσεις ή προσφέρουν περιεχόμενο, λειτουργικότητα, παιχνίδια, ενημερωτικά δελτία, διαγωνισμούς ή κληρώσεις ή εφαρμογές που αναπτύσσονται και συντηρούνται από μη συνδεδεμένες εταιρείες. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές απορρήτου των μη συνδεδεμένων εταιρειών και μόλις φύγετε από τις Υπηρεσίες ή κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα πολιτική απορρήτου της άλλης υπηρεσίας. 

3. Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας ;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από και για εσάς για να:

α) σας επιτραπεί να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες.

β) μετράμε και να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας και τα σχετικά χαρακτηριστικά.

γ) βελτιώσετε την εμπειρία σας με την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες.

δ) σας παρέχετε υποστήριξη πελατών και παίρνετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας.

ε) συμμορφώνεται η Εταιρία με τις νομικές υποχρεώσεις της (συμπεριλαμβανομένης και της παροχής των Υπηρεσιών), ή να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις των δημόσιων και κρατικών αρχών.

στ) προστατεύονται τα δικαιώματα της Εταιρείας και των άλλων: πιο συγκεκριμένα, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία η Εταιρεία καλόπιστα θεωρεί ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για : (i) την ισχύ ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή των υπαλλήλων, αντιπροσώπων και εργολάβων (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συμφωνιών μας και των όρων χρήσης). (ii) την προστασία της ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου ή των Υπηρεσιών ή των μελών του κοινού · και (iii) την προστασία από απάτες ή διαδικτυακούς κινδύνους ·

ζ) με την δυνητική συγκατάθεσή σας, στέλνοντάς σας προσαρμοσμένες εμπορικές και διαφημιστικές ανακοινώσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και τις προσωπικές σας επιλογές [ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ].

η) με την δυνητική συγκατάθεσή σας, μπορείτε να μοιραστείτε τα δεδομένα σας με τους αξιόπιστους συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένων άλλων εταιρειών του Ομίλου, για να τους επιτρέψετε να σας στέλνουν εμπορικά μηνύματα.

Όταν τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς ή για εσάς δεν σας μπορούν να σας εντοπίσουν προσωπικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για επιπλέον σκοπούς ή για να τις μοιραστούμε με τρίτους.

4. Με βάση ποιο νομικό καθεστώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς:

α) Στο Τμήμα 3, τα στοιχεία α) έως δ) της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την παροχή των Υπηρεσιών.

β) Το τμήμα 3, στοιχείο ε) της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι υποχρεωτικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

γ) Το τμήμα 3, στοιχείο στ) της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της Εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση.

δ) Το τμήμα 3, στοιχείο ζ) της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου εκτελείται με βάση την δυνητική συγκατάθεσή σας και, ει δυνατόν, το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

Αυτή η διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική και μπορείτε να αντικρούσετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω των οδηγιών που αναφέρονται στην ενότητα 10 αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

5. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ;

Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών σύμφωνα με το τμήμα 3. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι ακόλουθες περίοδοι διατήρησης των δεδομένων:

α) τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς του τμήματος 3, περ. α) έως δ) θα τηρούνται για μια περίοδο απολύτως αναγκαία, κατά την οποία θα σας επιτρέπεται η χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών.

β) τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς του τμήματος 3, περ. ε), θα τηρηθούν για δέκα (10) χρόνια προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων και να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αναφορικά και με τις Υπηρεσίες.

γ) τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς του τμήματος 3, περ. στ) θα τηρηθούν για την περίοδο που είναι απολύτως αναγκαία για την άσκηση των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας.

δ) τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς του τμήματος 3, περ. ζ) θα τηρηθούν για την περίοδο που είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά και, εν πάση περιπτώσει, το πολύ 2 χρόνια.

6. Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αναφορικά με τους προαναφερθέντες σκοπούς, τα δεδομένα σας επεξεργάζονται με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα και προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα ως άνω, παρόλο που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά, προσωπικά και πρακτικά μέτρα για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων που διαθέτει έναντι απώλειας, κλοπής και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, αποκάλυψης ή τροποποίησης, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μπορούν να αποκλειστούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο.

7. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία ;

Για σκοπούς συμβατούς με αυτούς που αναφέρονται στην Ενότητα 3 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, η Εταιρεία μπορεί να μοιράσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα όρια των διατάξεων της ενότητας 7 παρακάτω :

α) Άλλες εταιρείες του Ομίλου, ανάλογα με την περίπτωση.

β) Οι πάροχοι υπηρεσιών τρίτων που είναι επιφορτισμένοι με δραστηριότητες επεξεργασίας και είναι δεόντως διορισμένοι ως επεξεργαστές ή υποπεξεργαστές, όταν αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. παρόχους υπηρεσιών cloud, άλλα πρόσωπα του ομίλου, πάροχοι υπηρεσιών που εξυπηρετούν ή υποστηρίζουν τις Υπηρεσίες - ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής, εμπειρογνώμονες, συμβούλους και δικηγόρους - εταιρείες που προκύπτουν από πιθανές συγχωνεύσεις, διασπάσεις ή άλλες μετατροπές) και

γ) Αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να συμμορφωθούν με τους ισχύοντες νόμους ·

δ) Έμπιστοι επιχειρηματικοί εταίροι ,κατόπιν ρητής συναίνεσής σας. Οι κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι εν λόγω επιχειρηματικοί εταίροι είναι: i) καταναλωτικά αγαθά · ii) προσωπική περίθαλψη · (iii) φροντίδα ομορφιάς. iv) φροντίδα κατ 'οίκον · v) κόλλες και στεγανωτικά υλικά· και τα λοιπά.

8. Διαβιβάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία στο εξωτερικό;

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε χώρες εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ιδίως σε [-].

Για ορισμένες χώρες εκτός ΕΟΧ  έχει αναγνωρισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ. Ο πλήρης κατάλογος αυτών των χωρών είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu -countries_en

Λάβετε υπόψη ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι κατάλληλες και χρηστικές διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη μεταφορά σε χώρες εκτός του ΕΟΧ, επομένως οι εν λόγω μεταβιβάσεις είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Δεν θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σε χώρες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

9. Ανήλικοι κάτω των 18 ετών

Ο ιστότοπος δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών ούτε η Εταιρεία συλλέγει συλλογικά προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο Χρήστης μπορεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία επιβάρυνση, να έχει ή / και να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τους σκοπούς και τις μεθόδους της επεξεργασίας

β) το δικαίωμα πρόσβασης ·

γ) το δικαίωμα απόκτησης αντιγράφου των δεδομένων που διατηρούνται στο εξωτερικό και απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τον τόπο όπου διατηρούνται αυτά τα δεδομένα ·

δ) το δικαίωμα να ζητηθεί ενημέρωση, διόρθωση ή ενσωμάτωση των δεδομένων ·

ε) το δικαίωμα αίτησης διαγραφής, ανωνυμίας ή αποκλεισμού των δεδομένων ·

στ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ·

ζ) το δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία, ολικώς ή μερικώς, και στις περιπτώσεις που η επεξεργασία γίνεται μέσω αυτόματου συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης προφίλ χρήστη.

η) το δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή.

i) το δικαίωμα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ανάλογα με την περίπτωση ·

ι) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας εθνικής αρχής προστασίας δεδομένων ή δικαστικής αρχής.

Εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, από τις 25 Μαΐου 2018 μπορείτε επίσης να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, ως αποτέλεσμα της πλήρους εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 679 της 27ης Απριλίου 2016:

α) το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων (δηλ. να λαμβάνετε ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, εάν θέλετε να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εσάς ή σε διαφορετικό πάροχο),

β) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Σε περίπτωση αμφιβολιών, παρατηρήσεων ή καταγγελιών από τον Χρήστη σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ή τις μεθόδους χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy-UHU-Hellas@boltonadhesives.com. 

11. Τροποποιήσεις και ενημερώσεις

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται στην εισαγωγή. Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει ή / και να συμπληρώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε μεταγενέστερων τροποποιήσεων ή / και συμπληρωμάτων της Εφαρμοστέας Νομοθεσίας Προστασίας Δεδομένων. Οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων σε εσάς σε τακτική βάση από την ίδια εταιρεία.