ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η δέσμευσή μας για έναν βιώσιμο κόσμο

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

Η στρατηγική μας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος. Κάθε επιλογή που κάνουμε αποσκοπεί στην επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης. Η στρατηγική μας βασίζεται στα εξής:

  • ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΡΩΝ, για να διασφαλιστεί η βιώσιμη προμήθεια και χρήση των πόρων και των πρώτων υλών.
  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ, για τη βιωσιμότητα των προϊόντων και των εργοστασίων μας.
  • ΑΝΘΡΩΠΟΙ, για την ευημερία των ανθρώπων μας και την υποστήριξη της κοινότητας.
πηγαίνετε στην κορυφή

τρεις πυλωνες

πηγαίνετε στην κορυφή

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ

Τα επώνυμα προϊόντα μας αγγίζουν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων καθημερινά, και μέσα από τις εταιρείες μας, δημιουργούμε αξία που μοιραζόμαστε προς όφελος των Ανθρώπων και της Φύσης.

Η πλειοψηφία των προϊόντων μας κατασκευάζεται σε δικά μας εργοστάσια στη Γερμανία και την Ολλανδία. Έχουμε επίγνωση της κοινωνικής μας ευθύνης απέναντι στους υπαλλήλους μας, στους επιχειρηματικούς μας εταίρους και στις κοινότητες γύρω μας. Υποστηρίζουμε την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων μας.

Οι δραστηριότητές μας βασίζονται σε σχετικούς νόμους, κανονισμούς και συμφωνίες για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος. Δεσμευόμαστε καθημερινά να μειώνουμε συστηματικά τους κινδύνους σε ό,τι κάνουμε. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να διασφαλίσουμε ασφαλείς και βιώσιμους χώρους εργασίας που σέβονται τους ανθρώπους και το γύρω οικοσύστημα και προσφέρουν ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη.

Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις μακροπρόθεσμα, δεσμευόμαστε να λειτουργούμε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 9001, 14001 και 45001. Δεσμευόμαστε επίσης για την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων και σε μια πολιτική μηδενικών ατυχημάτων.

Αισθανόμαστε την επείγουσα ευθύνη να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Πιστεύουμε ότι ο καθένας έχει το ρόλο του ώστε να συνεισφέρει θετικά. Γι' αυτό στοχεύουμε να μειώσουμε την ποσότητα των εκπομπών CO2  στην ατμόσφαιρα και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε το φυσικό οικοσύστημα από το οποίο εξαρτώνται οι επιχειρήσεις. Μέχρι το 2023 θα έχουμε ένα Ισχυρό Εταιρικό Αποτύπωμα Άνθρακα, μια ξεκάθαρη στρατηγική απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα και θα καθορίσουμε τη συμμετοχή μας σε διεθνείς πρωτοβουλίες που αφορούν το κλίμα.

Από το 2017 έχουμε μειώσει τις εκπομπές CO2 (πεδίο 1 και 2)* κατά 50%. Έχουμε αλλάξει σε 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από το 2022 σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τις αποθήκες μας στη Γερμανία και την Ολλανδία. Το 99% των απορριμμάτων μας ανακυκλώνεται ή ανακτάται, ακολουθώντας έτσι τον στόχο μας να μηδενίσουμε τα απόβλητα στους χώρους υγειονομικής ταφής. Εφαρμόζουμε αυστηρή διαχείριση νερού με κύκλους ψύξης κλειστού βρόχου για να διατηρήσουμε την ένταση του νερού** σε χαμηλό επίπεδο. Δεσμευόμαστε επίσης να προμηθευόμαστε τις πρώτες ύλες μας από προμηθευτές όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας. Μέχρι σήμερα, έχουμε περίπου 300 προμηθευτές πρώτων υλών, το 96% των οποίων εδρεύει στην Ευρώπη.

‘* 2021 σύγκριση με το 2017.

‘**Δείκτης έντασης νερού που σχετίζεται με το τελικό προϊόν = απόσυρση νερού/τόνοι που παράγονται προϊόντα = 0,7 το 2021

πηγαίνετε στην κορυφή

νοιαζόμαστε καθημερινά

πηγαίνετε στην κορυφή

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έκθεση βιωσιμότητας

Κατεβάστε την τελευταία μας έκθεση βιωσιμότητας και μάθετε περισσότερα για τις δεσμεύσεις μας.

Κατέβασε εδώ

ISO πιστοποίηση

Κατεβάστε τις τελευταίες μας πιστοποιήσεις ISO.

πηγαίνετε στην κορυφή

Επικοινωνία

Θέλουμε να έρθουμε σε ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους. Αν έχετε απορίες ή σχόλια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Bolton Adhesives
Adriaan Volker Huis
14th Floor
Oostmaaslaan 67
3063 AN Rotterdam
Ολλανδία
Τηλέφωνο: +31 (0) 883 235 700
Φαξ: +31 (0) 883 235 800.

πηγαίνετε στην κορυφή