ΤΥΠΟΙ ΚΟΛΛΑΣ

Η πλήρης γκάμα προϊόντων της UHU.

ΥΓΡΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

Οι υγρές κόλλες εφαρμόζονται μόνο στο ένα από τα δύο μέρη ένωσης, το οποίο συγκολλείται αμέσως στο δεύτερο μέρος. Τα μέρη πρέπει να τοποθετηθούν αμέσως μαζί καθώς η συγκόλληση συμβαίνει μόνο όταν εξατμιστούν τα διαλυτικά. Στην περίπτωση των αποκαλούμενων κολλών "άνευ διαλυτικών", η φέρουσα ουσία είναι το νερό. Υλικά ανοικτής ροής ενθαρρύνουν το στέγνωμα της υγρής κόλλας.

Κόλλες με διαλυτικά χρησιμοποιούνται για μια ευρεία γκάμμα εργασιών. Ειδικότερα αφορούν εργασίες που απαιτούν ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα εφαρμογής, όταν το τύλιγμα χαρτιού πρέπει να αποφευχθεί ή όταν συγκολλούνται μη πορώδη υλικά. Αυτές οι κόλλες αποτελούνται από ρητίνες ή καουτσούκ που μετατρέπονται σε υγρή μορφή με τη χρήση παραδοσιακών διαλυτικών π.χ. αλκοόλη, ακετόνη ή οξικός μεθυλεστέρας. Η κόλλα προκύπτει ως αποτέλεσμα της εξάτμισης του διαλυτικού. Επομένως το διαλυτικό πρέπει να είναι σε θέση να αποδράσει από το υλικό. Αυτή είναι η περίπτωση με τα υλικά ξύλο, χαρτόνι και δέρμα. Σε περίπτωση αδιαπέραστων, αεροστεγών υλικών όπως μέταλλο, πορσελάνη ή σκληρά πλαστικά, η επιφάνεια συγκόλλησης πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο μακριά και στενή έτσι ώστε το διαλυτικό να μπορεί να αποδράσει από τα πλαϊνά μέρη. Πολλά πλαστικά είναι, σε διαφορετικό βαθμό, διαβρωμένα ή ακόμη και διαλυμένα από διαλυτικά. Επομένως κατά τη συγκόλληση πλαστικών πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη τις αντίστοιχες οδηγίες στη συσκευασία.

Διαπερατά υλικά

Μη διαπερατά υλικά

Μεταφορά στην αρχή

ΚΟΛΛΕΣ ΕΠΑΦΗΣ

Οι κόλλες επαφής εφαρμόζονται και στα δύο μέρη προς συγκόλληση. Μετά το χρόνο εξαγωγής, ο οποίος διαφέρει ανάλογα με το διαλυτικό, τα μέρη προς ένωση συμπιέζονται μαζί με μεγάλη δύναμη. Τα μέρη προς ένωση ενώνονται αμέσως. Μπορεί να ασκηθεί φορτίο στο αντικείμενο μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα.  

Οι κόλλες επαφής UHU, όπως η UHU All Purpose Adhesive Power ή η UHU greenit, εφαρμόζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ένωσης διπλής όψης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για τη συγκόλληση υλικών μεγάλου πάχους που επιτρέπουν την διαπερατότητα του διαλυτικού. Οι κόλλες επαφής επιτρέπουν τη δημιουργία άμεσων ενώσεων, που γίνονται πολύ ισχυρές μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Παραμένουν ελαστικές ακόμη κι όταν στεγνώσουν, επομένως είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για υλικά που πρέπει να παραμείνουν εύκαμπτα στο σημείο ένωσης (π.χ. σόλες παπουτσιών, δερμάτινες ζώνες). Οι κόλλες επαφής χρησιμοποιούνται επίσης στην επεξεργασία μεγάλων επιφανειών (π.χ. την επένδυση τραπεζιών). Διατίθενται επίσης και κόλλες επαφής UHU χωρίς διαλυτικά.

Τι είναι η "συγκόλληση επαφής";

Η συγκόλληση επαφής είναι μια διαδικασία όπου ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα συγκολλητικής ουσίας επαλοίφεται και στις δύο επιφάνειες προς συγκόλληση. Τα μέρη δεν ενώνονται αμέσως μαζί, αλλά διατηρούνται ξεχωριστά (έτσι ώστε να εξατμιστεί το διαλυτικό) μέχρι οι συγκολλούμενες επιφάνειες να είναι "στεγνές στην αφή". Μόνο τότε πρέπει τα μέρη να τοποθετηθούν απαλά το ένα πάνω στο άλλο, να ευθυγραμμιστούν και να πιεστούν μαζί σύντομα αλλά δυνατά. Εδώ είναι σημαντική η δύναμη πίεσης και όχι η διάρκειά της. Αν η επαφή της ένωσης πραγματοποιηθεί σωστά, η θέση των μερών δεν μπορεί πλέον να διορθωθεί.

Μεταφορά στην αρχή

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ


Οι αντιδραστικές κόλλες είναι κόλλες που ενεργούν με χημικές, φυσικές ή καταλυτικές διαδικασίες. Ανάλογα την συμπεριφορά της αντίδρασης, μπορούν να έχουν ένα ή δύο συστατικά.

Αντιδραστικές κόλλες ενός συστατικού
Οι αντιδραστικές κόλλες ενός συστατικού αντιδρούν με την υγρασία του αέρα, την ακτινοβολία UV ή το ατμοσφαιρικό οξυγόνο (αερόβιες κόλλες) ή με τον αποκλεισμό του αέρα, π.χ. με μεταλλικά ιόντα (αναερόβιες κόλλες). Οι αντιδραστικές κόλλες ενός συστατικού εφαρμόζονται σε μία από τις επιφάνειες προς συγκόλληση. Η αντίδραση ξεκινά αμέσως ως αποτέλεσμα του δεύτερου συστατικού αντίδρασης στην ατμόσφαιρα ή στην επιφάνεια προς συγκόλληση.

Αντιδραστικές κόλλες δύο συστατικών
Οι αντιδραστικές κόλλες δύο συστατικών αποτελούνται από συστατικά σε υγρή μορφή, κρέμα ή σκόνη, που πρέπει γενικά να αναμιχθούν με ακρίβεια στις καθορισμένες αναλογίες. Ο χρόνος επεξεργασίας (χρόνος αναμονής) είναι περιορισμένος, με την δράση να ξεκινά αμέσως. Η ένωση που φέρει την κόλλα πρέπει να στερεωθεί στη θέση της μέχρι να στεγνώσει, με το χρόνο στεγνώματος να εξαρτάται από τον τύπο κόλλας και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.


Υψηλής απόδοσης ενώσεις με αντιδραστικές κόλλες
(ταχύτητα, ισχύς και πολυχρηστικότητα)

Οι αντιδραστικές κόλλες είναι κόλλες που λειτουργούν μέσω χημικών, φυσικών ή καταλυτικών αντιδράσεων. Χρησιμοποιούνται γενικά όταν απαιτείται υψηλό επίπεδο ισχύος. Αυτές οι αντιδραστικές κόλλες έχουν γενικά δύο συστατικά (συγκολλητικό και σκληρυντικό) Το συγκολλητικό και το σκληρυντικό είναι πάντα συσκευασμένα ξεχωριστά. Αν τα δύο συστατικά έρθουν σε επαφή το ένα με το άλλο, ξεκινάει μια αντίδραση που δημιουργεί την κόλλα, προκαλώντας την να φτάσει στην τελική της ισχύ.
Οι αντιδραστικές κόλλες ενός συστατικού περιέχουν ένα μη ενεργό σκληρυντικό, που δεν αντιδρά ενόσω βρίσκεται στη συσκευασία σε κανονικές συνθήκες. Η αντίδραση ξεκινάει μόνο όταν το σκληρυντικό έρθει σε επαφή με το δεύτερο αντιδραστικό συστατικό. Ανάλογα με τον τύπο της κόλλας, η αντίδραση ξεκινάει από την υγρασία του αέρα, την ακτινοβολία UV ή το ατμοσφαιρικό οξυγόνο (αερόβιες κόλλες).

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ:

Στην περίπτωση κόλλας με δύο συστατικά, το συγκολλητικό αναμιγνύεται σχολαστικά με το σκληρυντικό στις καθορισμένες αναλογίες και πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο επεξεργασίας (από μία ώρα έως πολλές ώρες ανάλογα με τον τύπο της κόλλας). Η θερμοκρασία των 20°C περίπου είναι ιδανική για την ένωση.

Στην περίπτωση κόλλας ενός συστατικού, η κόλλα εφαρμόζεται μόνο στη μία από τις επιφάνειες προς ένωση. Η αντίδραση ξεκινά αμέσως ως αποτέλεσμα του δεύτερου συστατικού αντίδρασης στην ατμόσφαιρα ή στην επιφάνεια προς συγκόλληση. Αυτό το δεύτερο συστατικό πρέπει επίσης να είναι παρόν.

Οι κυανοακρυλικές κόλλες (superglues) λειτουργούν με απουσία οξυγόνου, με την υγρασία του αέρα που είναι παρούσα στην επιφάνεια προς ένωση. Επομένως το προαπαιτούμενο είναι η τέλεια εφαρμογή μεταξύ των επιφανειών προς συγκόλληση, που πρέπει να υγρανθούν ακόμη και με την αναπνοή αν είναι απαραίτητο.

ΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ;

  • Όταν η ένωση συγκόλλησης υπόκειται σε ισχυρά φορτία
  • Όταν η ένωση συγκόλλησης απαιτείται να είναι ιδιαίτερα ισχυρή ή ανθεκτική στη θερμοκρασία.
  • Όταν οι επιφάνειες συγκόλλησης είναι εσώκλειστες, που σημαίνει ότι διαλυτικά δεν μπορούν να δραπετεύσουν μέσω του υλικού.

Μεταφορά στην αρχή

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Μεταφορά στην αρχή

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Μεταφορά στην αρχή

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

Οι θερμοπλαστικές κόλλες έρχονται σε μορφή φυσιγγίου, στυλό, σκόνης, κόκκων, πλέγματος ή ταινίας. Δεν φέρουν διαλυτικά και δεν απαιτείται γενικά ανάμιξη ή δοσολογία.
Οι θερμοπλαστικές κόλλες λιώνουν με τη θερμοκρασία. Αυτό συμβαίνει είτε απευθείας στην ένωση προς συγκόλληση (π.χ. σιδερώνοντας τις άκρες) ή χρησιμοποιώντας ένα πιστόλι κόλλας, από το οποίο ζεστή κόλλα εφαρμόζεται στα μέρη προς συγκόλληση. Οι θερμοπλαστικές κόλλες λιώνουν σε θερμοκρασίες μεταξύ 110°C (UHU Glue Gun LT 110) και άνω των 220°C με μερικά άλλα συστήματα.

Μεταφορά στην αρχή

ΚΟΛΛΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ

Οι κόλλες που είναι ευαίσθητες στην πίεση είναι προϊόντα που παραμένουν μόνιμα συγκολλητικά. Αυτά τα υλικά χρησιμοποιούνται σε περιστάσεις όπου η συγκόλληση δεν προορίζεται να είναι μόνιμη και είναι επιθυμητός ο μεταγενέστερος διαχωρισμός. Οι κόλλες που είναι ευαίσθητες στην πίεση χρησιμοποιούνται κυρίως σε ταινίες και κορδέλες συγκόλλησης, σε σελοτέιπ διπλής όψης και αυτοκόλλητα, καθώς και σε αυτοκόλλητες σημειώσεις, αυτοκόλλητες ετικέτες και ταινίες.

Μεταφορά στην αρχή