ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Θέλετε να ρωτήσετε κάτι; Πρώτα ρίξτε μια ματιά στις Συχνές Ερωτήσεις. Εδώ θα βρείτε τις ερωτήσεις που γίνονται συχνότερα ταξινομημένες ανά θέμα.

Stic ReNATURE

Τι είναι η UHU stic ReNATURE;

Η UHU stic ReNATURE είναι μια καινούργια κόλλα σε στικ, το δοχείο της οποίας κατασκευάζεται από πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης. Το 58% των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της προέρχεται από βιοπλαστικά. Αυτό αποτελεί μέρος της προσπάθειας που καταβάλλει η UHU για την προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων του πλανήτη μας.

Ποια είναι η ιδιαιτερότητα της UHU stic ReNATURE;

Η UHU stic ReNATURE είναι η πρώτη κόλλα στον κόσμο της οποίας το δοχείο είναι κατασκευασμένο από σημαντικές ποσότητες βιοπλαστικών. Αντί για τις παραδοσιακές ορυκτές ύλες, η βασική ύλη της είναι το πολυαιθυλένιο φυτικής προέλευσης («bio PE»). Η UHU stic ReNATURE είναι το αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης. Η αντικατάσταση των ορυκτών υλών με ανανεώσιμες ύλες μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ορυκτών πόρων. Ωστόσο, η UHU δεν κάνει συμβιβασμούς στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα ή την ανθεκτικότητα των προϊόντων της.

Ποιες πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης χρησιμοποιούνται για την UHU stic ReNATURE;

Το δοχείο της UHU stic ReNATURE περιέχει περίπου 58% πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης με τη μορφή πολυαιθυλενίου από ζαχαροκάλαμο. Η καλλιέργεια και η επεξεργασία γίνεται στην πολιτεία του Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Το ζαχαροκάλαμο θεωρείται η αποδοτικότερη πρώτη ύλη από όλες τις γεωργικές καλλιέργειες από άποψη απόδοσης και χρήσης ενέργειας. Για την κατασκευή της UHU stic ReNATURE δεν χρησιμοποιούνται γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες.

Γιατί η ποσότητα των ανανεώσιμων υλών περιορίζεται στο 58%;

Προτεραιότητα στην UHU έχει η ποιότητα των προϊόντων και των συσκευασιών. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς ποσότητες πρώτων υλών σε εύλογο κόστος. Τα βιοπλαστικά που είναι διαθέσιμα σήμερα δεν μπορούν να ικανοποιήσουν σε σταθερή βάση τις υψηλές απαιτήσεις μας. Οι έρευνες των τελευταίων χρόνων μας έχουν επιτρέψει να επιτύχουμε μια αναλογία της τάξης του 58% σε πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης. Για να αυξήσει περισσότερο αυτό το ποσοστό, η UHU ελέγχει τακτικά κατά πόσο η χρήση πρώτων υλών φυτικής προέλευσης ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις του προϊόντος και σε ποιά αναλογία.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης πρώτων υλών φυτικής προέλευσης;

Πάνω από το 90% του πλαστικού που παράγεται σήμερα προέρχεται από αργό πετρέλαιο, με την ετήσια κατανάλωση να ξεπερνά τους 250 εκατομμύρια τόνους παγκοσμίως. Τα βιοπλαστικά είναι προϊόντα που κατασκευάζονται κατά ένα μέρος ή και εξ ολοκλήρου από πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης. Η αντικατάσταση των ορυκτών υλών με πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης μειώνει την κατανάλωση ορυκτών πόρων και περιορίζει αισθητά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Γιατί το δοχείο από βιοπλαστικό εξοικονομεί ορυκτούς πόρους και μειώνει το διοξείδιο του άνθρακα;

 Όταν το πλαστικό που έχει κατασκευαστεί από αργό πετρέλαιο αποτεφρωθεί στο τέλος της ζωής του, απελευθερώνονται τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και ταυτόχρονα συνιστά κίνδυνο για το κλίμα. Αντιθέτως, η καύση πλαστικών υλικών 100% βιολογικής προέλευσης απελευθερώνει μόνο την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα που υπήρχε στο καλλιεργούμενο φυτό. Πρόσφατα η UHU ανέθεσε στο ινστιτούτο Denkstatt να υπολογίσει το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα και την κατανάλωση ορυκτών πόρων του δοχείου της UHU stic ReNATURE σε σύγκριση με τη συμβατική πλαστική συσκευασία με βάση μια ανάλυση κύκλου ζωής σύμφωνα με το DIN EN-ISO 14044. Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανήλθε σε 46% και η κατανάλωση ορυκτών πόρων μειώθηκε κατά 48%. Συνεπώς, το νέο δοχείο φυτικής προέλευσης συμβάλλει στην προστασία του κλίματος και των ορυκτών πόρων.

 

Γιατί η UHU επιλέγει πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης;

Τα βιοπλαστικά κατέχουν κεντρική θέση στη στρατηγική για τη Βιοοικονομία 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί μειώνουν τον αντίκτυπο στο κλίμα και την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων αλλά και γιατί έχουν αμέτρητες δυνατότητες που δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως. Τα εθνικά ινστιτούτα και οργανισμοί συμφωνούν ότι η χρήση πρώτων υλών φυτικής προέλευσης είναι η μόνη μακροπρόθεσμη εναλλακτική λύση στην τρέχουσα οικονομία που στηρίζεται στο αργό πετρέλαιο. Η χρήση ανανεώσιμων πόρων είναι ο μόνος τρόπος να επιτύχουμε πλήρως μια «κυκλική» οικονομία. Στηρίζουμε σθεναρά την ανακύκλωση, αλλά ένα ανακυκλώσιμο προϊόν που έχει κατασκευαστεί από ανανεώσιμους πόρους είναι ακόμα καλύτερο! Η UHU εργάζεται εντατικά για τη διερεύνηση των πιο οικολογικά αποδοτικών διαδικασιών και για την κατασκευή φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων. Χρησιμοποιούμε ήδη ανακυκλωμένο χαρτόνι και συσκευασίες blister όποτε είναι δυνατό.

Η νέα συσκευασία επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος;

Το νέο δοχείο δεν επηρεάζει καθόλου την απόδοση της κόλλας στικ.

Το υλικό φυτικής προέλευσης είναι ανακυκλώσιμο;

Ναι. Η νέα UHU stic ReNATURE μπορεί να ανακυκλωθεί κανονικά, επειδή το bio PE (βιο-πολυαιθυλένιο) έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το συμβατικό PE. Αδειάστε το περιεχόμενο και απορρίψτε το δοχείο στον κατάλληλο χώρο συλλογής σύμφωνα με τους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς. Ανάλογα με τις διαθέσιμες υποδομές το στικ μπορεί να ανακυκλωθεί ή να αποτεφρωθεί.

Πώς να απορρίψω το προϊόν μετά τη χρήση;

Αδειάστε το περιεχόμενο και τοποθετήστε το δοχείο στο κατάλληλο σύστημα απόρριψης. Η συσκευασία από χαρτόνι πρέπει να ανακυκλώνεται μαζί με τα χαρτιά. Λόγω του ότι το νέο δοχείο, όπως και το συμβατικό, αποτελείται κυρίως από πολυαιθυλένιο, ανακυκλώνεται εύκολα.

Είναι οι πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης βιοδιασπώμενες;

Το δοχείο δεν είναι βιοδιασπώμενο και δεν μπορεί να λιπασματοποιηθεί. Αυτό συμβαίνει γιατί τα βιοδιασπώμενα υλικά έχουν περιορισμένη ανθεκτικότητα και η ανθεκτικότητα είναι βασική απαίτηση των καταναλωτών που χρησιμοποιούν προϊόντα UHU. Οι έρευνές μας δείχνουν ότι ικανοποιούμε τις υψηλές απαιτήσεις των προϊόντων μας καλύτερα όσον αφορά την ανθεκτικότητα και την ανακυκλωσιμότητα με δοχεία που βασίζονται στο βιο-πολυαιθυλένιο.

Γιατί η UHU stic ReNATURE χρησιμοποιεί ζαχαροκάλαμο ως συστατικό φυτικής προέλευσης;

Η αιθανόλη που προέρχεται από το ζαχαροκάλαμο Βραζιλίας είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή βιο-πολυαιθυλενίου. Αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις αποδοτικότερες καλλιέργειες, με εξαιρετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον. Η Βραζιλία προωθεί την ανάπτυξή του εδώ και δεκαετίες και έχει καθιερώσει υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στην παραγωγή ζαχαροκάλαμου που πληρούν και τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου για την UHU stic ReNATURE επηρεάζει το τροπικό δάσος του Αμαζονίου;

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου επηρεάζει το τροπικό δάσος. Πάνω από το 99% των φυτειών ζαχαροκάλαμου της Βραζιλίας απέχουν περισσότερο από 2000 χλμ. από το δάσος του Αμαζονίου. Λόγω των κυβερνητικών μέτρων, οι περιοχές καλλιέργειας περιορίζονται στο 7,5% του εδάφους της Βραζιλίας, ενώ οι καλλιέργειες ζάχαρης απαγορεύονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου για την UHU stic ReNATURE επηρεάζει τις καλλιέργειες τροφίμων;

Για την παραγωγή 1,2 εκατομμυρίων τόνων βιοπλαστικών το 2011 χρειάστηκαν 300.000 εκτάρια γης παγκοσμίως. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει μόλις το 0,006% του παγκόσμιου δυναμικού που ανέρχεται σε 5 δισεκατομμύρια εκτάρια, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και του Ινστιτούτου Βιοπλαστικών και Βιοσυνθετικών Υλικών (IfBB). Την ίδια χρονιά η ζήτηση για βιοπλαστικά ανήλθε περίπου στους 250 εκατομμύρια τόνους. Η κάλυψη της τρέχουσας παγκόσμιας ζήτησης για πλαστικά εξ ολοκλήρου με βιοπλαστικά θα απαιτούσε μόνο 1,5% της διαθέσιμης γεωργικής γης.

Τι άλλα μέτρα έχει πάρει η UHU για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης;

Ως εταιρεία μεσαίου μεγέθους, η περιβαλλοντική συνείδηση και η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των γενεών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής πολιτικής της UHU, όπου η βιωσιμότητα παίζει καθοριστικό ρόλο. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση βρίσκεται στην καρδιά του τρόπου λειτουργίας της UHU η οποία λαμβάνει μέτρα σε όλους τους τομείς: από την ανάπτυξη των προϊόντων και τις διεργασίες παραγωγής μέχρι τη χρήση και την απόρριψη από τους καταναλωτές. Η UHU αναζητάει διαρκώς τρόπους για την προστασία της υγείας των εργαζομένων της, του περιβάλλοντος και των εκατομμυρίων πελατών της ανά τον κόσμο. Παράδειγμα αυτής της στρατηγικής αποτελεί το γεγονός ότι στην πλειονότητα των παραγωγικών διαδικασιών μας λαμβάνουμε μέτρα που εκτείνονται πέρα από τα όρια των νομικών απαιτήσεων. Επιπλέον, πολλά προϊόντα UHU δεν περιέχουν διαλύτες και η παραγωγή τους παράγει ελάχιστα απόβλητα. Η UHU θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την επίτευξη βιωσιμότητας σε τέσσερα πεδία: ποιοτικά προϊόντα, πρωτοποριακή συσκευασία, καθαρή παραγωγή και έμπνευση για τους ανθρώπους.

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Τοποθετηση του συλλεκτη υγρασιασ

Ποιον Συλλέκτη Υγρασίας να επιλέξω;

Ο Συλλέκτης Υγρασίας που σας ταιριάζει καλύτερα εξαρτάται από τον λόγο για τον οποίο τον χρειάζεστε. Ο επιλογέας προϊόντων μας θα σας βοηθήσει στην επιλογή σας.

Πόσους Συλλέκτες Υγρασίας χρειάζομαι;

Ο Συλλέκτης Υγρασίας  των 100 gr. μπορεί να καλύψει όγκο 10 m3

Ο Συλλέκτης Υγρασίας  των 450 gr. μπορεί να καλύψει όγκο έως και 30 m3

Ο Συλλέκτης Υγρασίας  των 500 gr. μπορεί να καλύψει όγκο έως και 40 m3

Ο Συλλέκτης Υγρασίας  του 1 kg μπορεί να καλύψει όγκο έως και 60 m3

Μόλις μάθετε τον όγκο του χώρου (μήκος x πλάτος x ύψος), μπορείτε να υπολογίσετε τον αριθμό των συσκευών που χρειάζεστε.

Ποιο είναι το ιδανικό μέρος για να τοποθετήσω τον Συλλέκτη Υγρασίας;

Το ιδανικότερο μέρος είναι εκείνο που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα συμπύκνωσης υδρατμών. Πρόκειται συνήθως για ένα κρύο σημείο όπου το πρόβλημα συμπύκνωσης είναι ορατό. Να ελέγχετε πάντα ότι ο Συλλέκτης Υγρασίας βρίσκεται σε σταθερή επιφάνεια από την οποία δεν μπορεί να πέσει και ότι το υγρό που συλλέγεται δεν χύνεται έξω από το δοχείο. Ο Συλλέκτης Υγρασίας θα είναι ορατός; Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε τον Συλλέκτη Υγρασίας Ambiance. Αυτή η έκδοση διαθέτει όμορφο σχεδιασμό.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον Συλλέκτη Υγρασίας σε δωμάτια με πολλή υγρασία, όπως στο μπάνιο;

Ναι, αν και οι μεγάλες μεταβολές στα επίπεδα υγρασίας τείνουν να εμποτίζουν τον Συλλέκτη Υγρασίας γρηγορότερα από ό,τι συνήθως. Ο αερισμός του χώρου είναι σημαντικός. Σε περίπτωση όμως που αυτό δεν είναι δυνατό επειδή δεν υπάρχει παράθυρο στο μπάνιο, ο Συλλέκτης Υγρασίας σίγουρα θα συμβάλλει στην εξισορρόπηση των επιπέδων υγρασίας. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας κυκλοφορεί απρόσκοπτα γύρω από τον Συλλέκτη Υγρασίας και μην τον τοποθετείτε κοντά σε καλοριφέρ.

Μπορώ να τοποθετήσω έναν Συλλέκτη Υγρασίας σε παιδικό δωμάτιο;

Ναι, ο Συλλέκτης Υγρασίας μπορεί να τοποθετηθεί σε παιδικό δωμάτιο. Οι κρύσταλλοι του Συλλέκτη Υγρασίας δεν είναι δηλητηριώδεις και δεν εκπέμπουν αέρια ή ατμούς. Θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά, επειδή οι κρύσταλλοι, η ταμπλέτα και το υγρό μπορεί να αποδειχτούν βλαβερά σε περίπτωση κατάποσης ή επαφής με τα μάτια ή το δέρμα.

Μπορώ να τοποθετήσω τον Συλλέκτη Υγρασίας πάνω ή δίπλα στο καλοριφέρ;

Δεν συνιστάται. Εκτός όλων των άλλων, το πλαστικό του Συλλέκτη Υγρασίας μπορεί να λιώσει. Επιπλέον, το υγρό μπορεί να εξατμιστεί και έτσι η υγρασία που συλλέχθηκε να επιστρέψει και πάλι στην ατμόσφαιρα. Οι υγραντήρες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, καθώς τοποθετούνται κοντά σε καλοριφέρ για να απελευθερώνουν υγρασία στην ατμόσφαιρα.

Ο προμηθευτής του τροχόσπιτού μου με συμβούλευσε να μην χρησιμοποιώ Συλλέκτη Υγρασίας τους χειμερινούς μήνες που το τροχόσπιτο δεν κινείται γιατί όπως ανέφερε προσελκύει περισσότερη υγρασία. Έχει δίκιο;

Όχι, αυτό δεν συμβαίνει. Ο Συλλέκτης Υγρασίας δεν προσελκύει επιπλέον υγρασία από τον περιβάλλοντα χώρο. Ένας Συλλέκτης Υγρασίας είναι η ιδανική επιλογή για την προστασία του τροχόσπιτού σας από την υγρασία τους χειμερινούς μήνες που το τροχόσπιτο δεν κινείται. Για να πετύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

- Αποθηκεύστε το τροχόσπιτό σας κατά προτίμηση σε έναν κλειστό, ελαφρώς θερμαινόμενο χώρο με σταθερό δάπεδο. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να αερίζεται επαρκώς και τακτικά. Είναι σημαντικό να υπάρχουν μικρές διακυμάνσεις στα επίπεδα υγρασίας. Αυτό συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, στα θερμοκήπια.
- Σε κλειστούς χώρους αποθήκευσης, η οροφή του τροχόσπιτου θα πρέπει να μένει λίγο ανοιχτή. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορούν να μπουν ζωύφια από εκεί. Κρατήστε τα παράθυρα κλειστά.
- Αφήστε τις εσωτερικές πόρτες, τα ντουλάπια και τα καπάκια ανοιχτά και τοποθετήστε τα στρώματα και τα μαξιλάρια με τέτοιο τρόπο ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω τους. Αν ο χώρος αποθήκευσης έχει την τάση να μαζεύει πολλή υγρασία, είναι προτιμότερο να μεταφέρετε τα μαξιλάρια, τα στρώματα και τις κουρτίνες στο σπίτι.
- Καθαρίστε το ψυγείο και αφήστε την πόρτα του ανοιχτή.
- Να τοποθετείτε πάντα τον Συλλέκτη Υγρασίας σε σταθερή επιφάνεια και κατά προτίμηση μέσα σε μια πλαστική λεκάνη που θα συγκρατεί τυχόν διαρροές σε έκτακτες περιπτώσεις.
- Να ελέγχετε και να αδειάζετε τον Συλλέκτη Υγρασίας σε μηνιαία βάση.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τον Συλλέκτη Υγρασίας σε μεταλλικό νεροχύτη (αλουμινίου) καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά από τους κρυστάλλους και το υγρό του Συλλέκτη Υγρασίας.

Η συσκευασία αναφέρει ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με δερμάτινες και μεταλλικές επιφάνειες. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ο Συλλέκτης Υγρασίας περιέχει άλατα. Το μέταλλο αρχίζει να σκουριάζει όταν έρθει σε επαφή με το υγρό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Το υγρό μπορεί να επηρεάσει την ελαστικότητα του δέρματος, κάνοντάς το σκληρό, προκαλώντας του ζάρες ή αποχρωματισμό.

Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω για να απαλλαγώ από τη μυρωδιά της κλεισούρας;

Η μυρωδιά της κλεισούρας οφείλεται στην υγρασία. Αρχικά, λοιπόν, θα πρέπει να μειώσετε τα επίπεδα υγρασίας της ατμόσφαιρας χρησιμοποιώντας, παραδείγματος χάρη, έναν Συλλέκτη Υγρασίας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα ανταλλακτικό με άρωμα. Έτσι θα μυρίζει φρεσκάδα από την πρώτη μέρα! Υπάρχουν διάφορα αρώματα.

Μπορώ να χρησιμοποιώ τον Συλλέκτη Υγρασίας στο αυτοκίνητο;

Ναι, μπορείτε. Παρόλο που υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να πέσει, να πιτσιλίσει ή να τρέξει μέσα σε ένα αυτοκίνητο που κινείται. Σε αυτή την περίπτωση επιλέξτε μόνο τον UHU Συλλέκτη Υγρασίας compact που είναι ιδανικός γι' αυτή την περίπτωση.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Πώς ενεργοποιώ και πώς διακόπτω τη χρήση του Συλλέκτη Υγρασίας;

Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε ή να διακόψετε τη χρήση του Συλλέκτη Υγρασίας. Μόλις το επίπεδο υγρασίας της ατμόσφαιρας υπερβεί το 50%, η συσκευή αρχίζει να δουλεύει αυτόματα. Θα το διαπιστώσετε και εσείς οι ίδιοι λίγο αργότερα όταν η υγρασία αρχίζει να συσσωρεύεται στο δοχείο. Τι συμβαίνει όταν η υγρασία στην ατμόσφαιρα πέσει κάτω από 50%; Ο Συλλέκτης Υγρασίας σταματάει αυτόματα και μπαίνει σε κατάσταση «αναμονής».

Μετά την τοποθέτηση του Συλλέκτη Υγρασίας μπορεί η ατμόσφαιρα να γίνει υπερβολικά ξηρή;

Όχι, ο Συλλέκτης Υγρασίας σταματάει αυτόματα όταν η υγρασία της ατμόσφαιρας πέσει κάτω από 50%. Έτσι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως ο Συλλέκτης Υγρασίας κάνει την ατμόσφαιρα πολύ ξηρή.

Η ατμόσφαιρα θα γίνει ξηρότερη αν χρησιμοποιώ περισσότερους από έναν Συλλέκτη Υγρασίας;

Όχι, είναι μάλιστα καλή ιδέα να χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν Συλλέκτη Υγρασίας σε μεγάλους χώρους όπου ένας μόνο Συλλέκτης Υγρασίας δεν θα ήταν αρκετός. Το ιδανικό επίπεδο υγρασίας θα επιτευχθεί πολύ πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας περισσότερους από έναν Συλλέκτη Υγρασίας. Η χρήση περισσοτέρων του ενός Συλλέκτη Υγρασίας δεν θα κάνει πιο ξηρή την ατμόσφαιρα επειδή όλες οι συσκευές σταματάνε μόλις το επίπεδο υγρασίας της ατμόσφαιρας πέσει κάτω από 50%.

Πόσο διαρκεί ένας Συλλέκτης Υγρασίας;

Κατά μέσο όρο 2 με 3 μήνες. Ο ακριβής κύκλος ζωής εξαρτάται από τα επίπεδα υγρασίας και τη θερμοκρασία. Όσο πιο υγρή είναι η ατμόσφαιρα τόσο πιο γρήγορα εξαντλείται το περιεχόμενο.

Μετά από μία εβδομάδα χρήσης εξακολουθεί να μην υπάρχει υγρό στο δοχείο. Λειτουργεί σωστά ο Συλλέκτης Υγρασίας μου;

Ο Συλλέκτης Υγρασίας σας λειτουργεί άψογα. Η απουσία υγρού στο δοχείο μπορεί να οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω λόγους:

1. Ο Συλλέκτης Υγρασίας αρχίζει να λειτουργεί μόνο όταν το επίπεδο υγρασίας της ατμόσφαιρας υπερβεί το 50%. Εάν το επίπεδο υγρασίας είναι χαμηλότερο, τότε ο Συλλέκτης Υγρασίας απλώς περιμένει υπομονετικά.
2. Δεν συσσωρεύεται εξαρχής όλη η υγρασία στο δοχείο. Αρχικά, η υγρασία απορροφάται πλήρως από τους κρυστάλλους, χωρίς να στάζει υγρό στο δοχείο. Το υγρό αρχίζει να πέφτει μέσα στο δοχείο μόλις οι κρύσταλλοι ή οι ταμπλέτες εμποτιστούν πλήρως. Αυτό εξαρτάται από το επίπεδο υγρασίας της ατμόσφαιρας και μερικές φορές μπορεί να πάρει έως και τρεις μήνες.
3. Η λειτουργία του Συλλέκτη Υγρασίας επιβραδύνεται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Μπορεί να περάσει καιρός μέχρι να αρχίζει να συσσωρεύεται υγρό στο δοχείο, ειδικά τον χειμώνα.

Οι κρύσταλλοι ήταν κατάλευκοι όμως τώρα έχουν πάρει ένα γκρι-καφέ χρώμα. Συμβαίνει κάτι λάθος;

Όχι, αυτός ο αποχρωματισμός είναι φυσιολογικός και οφείλεται στη ρύπανση και στα σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα.

Το δοχείο έχει σχεδόν γεμίσει αλλά οι κρύσταλλοι ή η ταμπλέτα δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Τι να κάνω;

Όταν τα επίπεδα υγρασίας είναι πολύ υψηλά, υπάρχει περίπτωση ο Συλλέκτης Υγρασίας να έχει απομακρύνει μεγάλη ποσότητα υγρασίας ώστε το δοχείο να είναι ήδη γεμάτο, ενώ η συσκευή εξακολουθεί να έχει κρυστάλλους ή ταμπλέτα. Θα πρέπει να αδειάσετε το δοχείο υγρού χωρίς να τοποθετήσετε νέο ανταλλακτικό. Μπορείτε να τοποθετήσετε το ανταλλακτικό μόλις τελειώσουν οι κρύσταλλοι ή η ταμπλέτα. Καλό θα ήταν παράλληλα να αδειάσετε ξανά το δοχείο υγρού.

Τα ανοίγματα στη σχάρα του δοχείου υγρού έχουν φράξει με κρυστάλλους και κρυσταλλωμένο υγρό. Είναι φυσιολογικό; Τι πρέπει να κάνω;

Είναι φυσιολογικό και οφείλεται σε πτώση των επιπέδων υγρασίας της ατμόσφαιρας. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν υπάρχει απότομη μεταβολή στη θερμοκρασία ή στην υγρασία της ατμόσφαιρας. Απλώς ξεπλύντε τη σχάρα με ζεστό νερό για να απομακρύνετε τους κρυστάλλους ή τις συσσωματώσεις.

Οι κρύσταλλοι στον Συλλέκτη Υγρασίας σχηματίζουν συσσωματώσεις, ενώ εξακολουθεί να μην υπάρχει υγρό στο δοχείο. Λειτουργεί σωστά ο Συλλέκτης Υγρασίας μου;

Είναι φυσιολογικό και οφείλεται σε πτώση των επιπέδων υγρασίας της ατμόσφαιρας. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν υπάρχει απότομη μεταβολή στη θερμοκρασία ή στα επίπεδα υγρασίας της ατμόσφαιρας. Απλώς ξεπλύντε τη σχάρα με ζεστό νερό για να απομακρύνετε τυχόν κρυστάλλους ή συσσωματώσεις που μπλοκάρουν τη δίοδο.

Γιατί το περιεχόμενο του Συλλέκτη Υγρασίας έχει καταναλωθεί πλήρως σε διάστημα πολύ μικρότερο των 2-3 μηνών που αναφέρεται στη συσκευασία;

Όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα υγρασίας, τόσο γρηγορότερα λειτουργεί ο Συλλέκτης Υγρασίας και καταναλώνεται το περιεχόμενό του. Ειδικά όταν ένας Συλλέκτης Υγρασίας χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, θα πρέπει να λειτουργεί ακόμα περισσότερο για να επιτύχει τα ιδανικά επίπεδα υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Μόλις το καταφέρει αυτό, ο Συλλέκτης Υγρασίας δεν χρειάζεται να λειτουργεί τόσο εντατικά και, συνεπώς, η περίοδος λειτουργίας των 2-3 μηνών είναι πιο ρεαλιστική.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Πότε θα πρέπει να τοποθετήσω νέο ανταλλακτικό στον Συλλέκτη Υγρασίας;

Μόλις καταναλωθούν ή εξαφανιστούν όλοι οι κρύσταλλοι στη θήκη, θα πρέπει να τοποθετήσετε ανταλλακτικό. Αυτό συμβαίνει συνήθως μετά από 2-3 μήνες.

Τι να κάνω με το υγρό που έχει συσσωρευτεί στο δοχείο υγρού;

Αδειάστε το προϊόν κατά προτίμηση στην τουαλέτα ή σε έναν κεραμικό νιπτήρα ή νεροχύτη. Στη συνέχεια ξεπλύντε με άφθονο νερό για να αραιώσετε το υγρό. Μην αδειάζετε το προϊόν σε μεταλλικό νεροχύτη, επειδή το υγρό μπορεί να φθείρει το μέταλλο. Να είστε πάντα προσεκτικοί με το υγρό! Εάν χυθεί ή πιτσιλίσει, ενδέχεται να προκαλέσει κηλίδες και λεκέδες που δεν καθαρίζονται εύκολα.

Κατά την τοποθέτηση του Συλλέκτη Υγρασίας ορισμένοι μικροί κρύσταλλοι πέρασαν από τη σχάρα μέσα στο δοχείο υγρού. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον;

Όχι, εφόσον οι κρύσταλλοι είναι μέσα στο δοχείο, συνεχίζουν να λειτουργούν. Συνεπώς, οι κρύσταλλοι δεν χάνονται.

ΛΕΚΕΔΕΣ

Πώς αφαιρώ λεκέδες από στερεά υλικά;

Αφαιρέστε αμέσως τους λεκέδες από στερεά υλικά χρησιμοποιώντας σφουγγάρι και άφθονο νερό. Επαναλάβετε τη διαδικασία μερικές φορές.

Πώς αφαιρώ λεκέδες από υφάσματα;

Μπορείτε να αφαιρέσετε τους λεκέδες από τα υφάσματα (μοκέτες, ταπετσαρίες) με θειικό νάτριο. Θα το βρείτε στα χρωματοπωλεία ή στα φαρμακεία*. Φτιάξτε ένα διάλυμα 5% με νερό (50g/l) και απλώστε το πάνω στον λεκέ. Αφήστε το να δράσει για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια, στεγνώστε το με πιστολάκι μαλλιών ή θερμάστρα. Αφαιρέστε τα υπολείμματα σκόνης με ηλεκτρική σκούπα. Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν χρειαστεί. *πληροφορίες για το θειικό νάτριο παρέχονται επίσης από το Κέντρο Ενημέρωσης της Air Max.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κάποιοι κρύσταλλοι ή υγρό από τον Συλλέκτη Υγρασίας μπήκαν στα μάτια μου. Τι να κάνω;

Ξεπλύντε αμέσως τα μάτια σας με άφθονο νερό και στη συνέχεια συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον οφθαλμίατρό σας.

Το παιδί μου κατάπιε κρυστάλλους ή υγρό από τον Συλλέκτη Υγρασίας. Τι να κάνω;

Βγάλτε τυχόν κρυστάλλους που παραμένουν στο στόμα. Σε περίπτωση κατάποσης, δώστε αμέσως στο παιδί να πιει δύο με τρία ποτήρια νερό για να αραιωθεί το υγρό και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Ποια είναι τα σημαντικότερα βήματα πρώτων βοηθειών;

  • Μετά από εισπνοή: παράσχετε καθαρό αέρα και συμβουλευτείτε γιατρό εάν το άτομο παρουσιάζει συμπτώματα. 
  • Μετά από επαφή με το δέρμα: πλύντε τα χέρια προσεκτικά. 
  • Μετά από επαφή με τα μάτια: ξεπλύντε τα μάτια με τρεχούμενο νερό για αρκετά λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν η ενόχληση παραμένει. 
  • Μετά από κατάποση: μην επιχειρήσετε να προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Ο Συλλέκτης Υγρασίας είναι επιβλαβής για τα φυτά, τα ζώα ή τα τρόφιμα;

Ο Συλλέκτης Υγρασίας δεν είναι καταρχήν επιβλαβής, εφόσον δεν υπάρχει άμεση επαφή με τους κρυστάλλους ή το συγκεντρωμένο υγρό. Κατά τη χρήση του δεν απελευθερώνονται αέρια ή ατμοί. Συνιστάται να τοποθετείτε τον Συλλέκτη Υγρασίας μακριά από παιδιά και κατοικίδια και να μην τρώτε ή πίνετε ενώ τον μετακινείτε, τον αδειάζετε ή τοποθετείτε ανταλλακτικό. Να πλένετε πάντα τα χέρια σας προσεκτικά με ζεστό νερό μετά από την επαφή με τη συσκευή, τους κρυστάλλους ή το υγρό.

Είναι δηλητηριώδης ο Συλλέκτης Υγρασίας;

Ο Συλλέκτης Υγρασίας είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση και, συνεπώς, μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε χωρίς προβλήματα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, στις ντουλάπες ή τα υπνοδωμάτια.
Οι κρύσταλλοι και οι ταμπλέτες του Συλλέκτη Υγρασίας περιέχουν χλωριούχο ασβέστιο, έναν υγροσκοπικό τύπο άλατος. Αν και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια, στην πραγματικότητα δεν είναι δηλητηριώδες. Συνιστάται να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα και να πλένετε τα χέρια σας σε περίπτωση που έρθετε σε επαφή με αυτό. Να αποφεύγετε την εισπνοή τυχόν σωματιδίων σκόνης από το ανταλλακτικό.
Να αποθηκεύετε πάντα τις συσκευές και τα ανταλλακτικά του Συλλέκτη Υγρασίας μακριά από παιδιά ή κατοικίδια. Λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις που λαμβάνετε και με τα υπόλοιπα είδη οικιακής χρήσης, όπως τα καθαριστικά.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Πού μπορώ να αγοράσω συσκευές και ανταλλακτικά για τον Συλλέκτη Υγρασίας;

Μπορείτε να αγοράσετε συσκευές και ανταλλακτικά για τον Συλλέκτη Υγρασίας σε super market,  σε χρωματοπωλεία  και σε καταστήματα τύπου «κάν' το μόνος σου».

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ & ΣΤΕΡΕΩΣΗ

Υπάρχει κάποιο είδος κόλλας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο όταν η θερμοκρασία πλησιάζει τους 0°C;

Όχι, τα περισσότερα είδη κόλλας πρέπει να χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασία άνω των 5°C, ενώ ορισμένα είδη σκληραίνουν μόνο σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Είναι σωστό να κρατάω την κόλλα στο ψυγείο;

Ναι, είναι. Λόγω του ότι η κόλλα δεν πολυμερίζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, συνιστούμε τη φύλαξή της σε μικρά σωληνάρια και μπουκάλια μέσα σε μια (πλαστική) σακούλα στο ψυγείο. Δεν συνιστάται η τοποθέτηση των προϊόντων στην κατάψυξη επειδή κάποια είδη κόλλας περιέχουν νερό.

Υπάρχουν κόλλες για υλικά PP, PE, PA ή PFTE;

Όχι, τα συνθετικά υλικά αυτού του είδους δεν συγκολλώνται. Γενικότερα συγκολλώνται σε υψηλότερες θερμοκρασίες στη βιομηχανία.
PP = Πολυπροπυλένιο
PE = Πολυαιθυλένιο
PA = Πολυαμίδιο=Νάυλον
PTFE = Πολυτετραφθοροαιθυλένιο

Τι είναι τα «πορώδη υλικά»;

Τα πορώδη υλικά είναι τα υλικά που μπορούν να απορροφήσουν υγρασία. Κάποιες κόλλες ή σφραγιστικά περιέχουν υγρασία. Αν χρησιμοποιηθούν αυτές οι κόλλες ή τα σφραγιστικά, τότε σε κάθε περίπτωση ένα από τα υλικά που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι πορώδες. Στα πορώδη υλικά συμπεριλαμβάνονται τα εξής: γυψοσανίδες, ακατέργαστο ξύλο, σκυρόδεμα και τούβλο, χαρτί, χαρτόνι, τσιμέντο κτλ. Στα μη πορώδη υλικά συμπεριλαμβάνονται τα εξής: επεξεργασμένο (ασταρωμένο ή βαμμένο) ξύλο, σκυρόδεμα και τούβλο, σανίδες κατασκευής όπως MDF, κόντρα πλακέ multiplex και triplex, σκληρά και μαλακά συνθετικά, αφρώδες πολυστυρένιο (tempex, EPS, XPS), μέταλλο, γυαλί κτλ.

Τι κόλλα να χρησιμοποιώ για τα πήλινα είδη;

Η ιδανικότερη επιλογή είναι μια εποξική κόλλα δύο συστατικών όπως η εποξική κόλλα Epoxy 5 minutes. Εάν τα δύο κομμάτια εφαρμόζουν απόλυτα τότε μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κόλλα στιγμής (superglue). Ωστόσο, η εποξική κόλλα προσφέρει καλύτερη συγκόλληση, είναι αδιάβροχη και ανθεκτική στο πλυντήριο πιάτων.

Τι μπορώ να χρησιμοποιήσω για να αφαιρέσω λεκέδες και υπολείμματα κόλλας;

Αν είναι ακόμα σε υγρή μορφή, τα περισσότερα είδη κόλλας μπορούν να αφαιρεθούν με ασετόν. Αφαιρέστε τη λευκή ξυλόκολλα και την κόλλα ταπετσαρίας με νερό. Σε γενικές γραμμές μόλις τα υπολείμματα κόλλας ξεραθούν, μπορούν να αφαιρεθούν μόνο «μηχανικά», δηλαδή θα πρέπει να τα κόψετε, να τα ξύσετε, να τα τρίψετε κτλ.